२०८० साल फाल्गुण १० गते बिहिबार

विधुत प्राधिकरण जुम्लाको सूचना

सूचना !


नेपाल विधुत प्राधिकरण, जुम्ला ०८७-५२००१४

साथै विधुत सम्बन्धि कुनैपनी अपडेटका लागी www.nasoo.org हेर्दै गर्नुहोला ।

प्रतिक्रिया